noscript

Əlaqə

Order design

İmzalı zəng üçün reklam kampaniyası

“İmzalı Zəng” xidməti, istəyinizlə hər bir edilən zəngə imza qoymaq imkanı yaradır. Beləliklə, özünüz və ya biznes fəaliyyətiniz barədə məlumatları qarşı tərəfə birbaşa təqdim etmiş olursunuz.

Tapşırığımız üstünlüklərini göstərib xidmətdən istifadə etməyi öyrədən reklam kampaniyası yaratmaq idi.

Nəticədə problemi və “İmzalı Zəng” xidməti sayəsində həllini göstərən rəngarəng bir animasiya hazırladıq.