noscript

Əlaqə

Order design

MuğanBank üçün İllik Hesabat

2008-ci ildə MuğanBank illik hesabatın hazırlanması üçün bizə müraciət etdi.

Bizim məqsədimiz bank üzvlərinin ciddi və dəqiq olmaqları ilə yanaşı, onların bizlərdən heç də fərqlənməyən adi insanlar olduğunu, maraqlı pərdəarxası həyatlarından epizodlarla səmimi, açıqqəlbli olduqlarını göstərmək idi.

27060.jpg


29085.jpg


59021.jpg


57471.jpg


52817.jpg


59509.jpg


3419.jpg