noscript

Əlaqə

Order design

"Kazakstan Alphabet" tətbiqi

Təxminən 1 il bundan öncə biz Azərbaycan əlifbası ilə bağlı tətbiqetməni ictimaiyyətə təqdim etdik. 

Qərara gəldik ki, yaradacığımız ikinci əlifba isə Qazaxıstan əlifbası olsun. Bu dildə olan əlifbamız da şəkilli və səsli olaraq hazırlanmışdır. 

https://itunes.apple.com/ca/app/kazakh-alphabet/id1232015234?mt=8

 

 

0alphaberkz_main_ipad_horizont.jpg


1-inside_alphabet_kz.jpg


2-inside_alphabet_kz.jpg


3-inside_alphabet_kz.jpg


5-inside_alphabet_kz.jpg


6-inside_alphabet_kz.jpg


7-inside_alphabet_kz.jpg


0alphaberkz_main_ipad_horizont-1.jpg