noscript

Əlaqə

Order design

AzərEnerji brendi üçün korporativ stilin hazırlanması

13 September 2005

    Bizim məqsədimiz AzərEnerji şirkəti üçün loqotipin və korporativ stilin hazırlanması idi.

    Biz sadə və lakonik dizayn hazırladıq, bununla da, şirkətin müasirliyini və proqressivliyini vurğuladıq.

    26810.gif


    12156.jpg