noscript

Əlaqə

Order design

AzerCosmos şirkəti üçün Novruz bayramı açıqcası

Bizim məqsədimiz AzerCosmos şirkəti üçün Novruz bayramına açıqca hazırlamaq idi. Bu açıqca yenicə kosmosa buraxılmış milli peyklə əlaqədar olmalı idi.

Örtük Novruz bayramının simvolu olan şəkərbura şəklində idi, açıldıqda isə Yer kürəsi və onun üzərində uçan peyki əks etdirirdi.

azercosmos_card2.jpg


azercosmos_card1.jpg


azercosmos_card3.jpg


azercosmos_card4.jpg