noscript

Əlaqə

Order design

BP Azerbaijan üçün illik hesabatın reklam kampaniyası

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən BP şirkətinin illik hesabatı onun il ərzində olan fəaliyyəti, tədbirləri və ilin əsas hadisələri haqqında məlumatlardan ibarətdir.

Agentliyimizin məqsədi şirkət işçilərinin bu hesabata marağını artırmaq idi.

Beləliklə, əldə olunan nəticələrin həcmini daha sadə dillə ifadə edəcək posterlərin yaradılmasına qərar verdik.

 

8280.jpg


52774.jpg