noscript

Əlaqə

Order design

BP Azerbaijan üçün “Our Shared Future” broşüru

Məqsədimiz BP Azerbaijan şirkətinin uğurlu inkişafına işarə edən broşürün yaradılması idi.

Bu səbəbdən biz üzərində inkişaf simvolu olan və yuxarıya yönələn işarəli broşür hazırladıq.

8366.jpg


61239.jpg