noscript

Əlaqə

Order design

BP Azerbaijan-ın nəqliyyat layihəsi üçün brendin yaradılması

Bizim məqsədimiz BP Azerbaijan şirkətinin "Victory" adlanan layihəsi üçün brendin yaradılması idi.

Biz nəqliyyat tədarükünün etibarlılığı və dəqiqliyi vurğulamaq qərarına gəldik.

Bunun üçün "razılıq nişanəsini" istifadə etdik ki, yükün vaxtında və dəqiq çatdırılmasını vurğulayaq.

59719.jpg