noscript

Əlaqə

Order design

Chelebi Furniture üçün vebsayt

11 October 2014

  Bizim məqsədimiz milli motivlər əsasında mebel hazırlayan Chelebi Furniture şirkəti üçün vebsayt hazırlamaq idi.

  Biz milli incəsənətin bütün parlaqlığını və orijinallığını əks etdirən məhsulun zəngin palitrasını vurğulayan sayt hazırladıq.

  chelebi-site_2015_safari_1.jpg


  chelebi-site_2015_safari_2.jpg


  chelebi-site_2015_safari_3-1.jpg


  chelebi-site_2015_safari_4.jpg