noscript

Əlaqə

Order design

Bank of Baku üçün “Deposit Club” reklam kampaniyası

Our task was to come up with the sonorous name and visual advertising for the first club of loyal depositors that will fully represent the status of the club and attract investors to save their money in Bank of Baku. 

Biz xarici reklam və plastik kartların dizaynını hazırladıq. “Əmanət Klubu” plastik kartının adını “Əmanətçilərin artıq klubu var” sloqanı ilə tamamladıq.

deposit-717.jpg
Zənginlik və kübarlığı simvolizə edən kilid formasında işlənmiş briliyantlı seyf, eyni zamanda təhlükəsizliyi əks etdirir.

loyalty-cards.jpg
Kartlar əmanətin məbləğinə görə fərglənirlər.

loyalty-compaign2.jpg
Bizim dizaynın saytda istefadəsi