noscript

Əlaqə

Order design

"Şahdəniz II mərhələ" kitabının dizaynı

17 dekabr 2013-cü ildə “Şahdəniz 2” layihəsinin sonuncu investisiya qərarının imzalanması mərasimi keçirildi. Bu əlamətdar hadisə ilə əlaqədar olaraq kitabın hazırlanması bizə tapşırıldı.

Bizim məqsədimiz kitabda bu layihənin əzəmətini vurğulayacaq sadə dizayn hazırlamaq idi.

shahdeniz_book2.jpg


shahdeniz_book3.jpg


shahdeniz_book4.jpg


shahdeniz_book5.jpg


shahdeniz_book6.jpg


shahdeniz_book7.jpg