noscript

Əlaqə

Order design

JIS üçün yeni il açıqcası

Biz müştərilər üçün bayram əhval-ruhiyyəli Yeni il açıqcası yaratmaq qərarına gəldik...

Və bu açıqcanı hər bir məclisə şənlik atmosferi qata biləcək eynək şəklində yaratdıq. JIS-in korporativ çalarlarından istifadə edərək üzərində “2013-cü ildə Sizə şənlik arzu edirik” təbrik mətnini əlavə etdik.

card_717.jpg


card_3.jpg