noscript

Əlaqə

Order design

Kapital Bank üçün 8 Mart açıqcası

Bizim məqsədimiz Kapital Bank üçün 8 Mart açıqcası hazırlamaq idi.

Biz qadınlara bankda çalışan kişilər tərəfindən göstərilən diqqəti vurğulamaq qərarına gəldik.

Bunun üçün biz 30 müxtəlif, amma eyni dərəcədə səmimi təbrik kartları hazırladıq. Hər bir kartın üzərində ürək sözləri bankda işləyən kişilər tərəfindən əl ilə yazılmışdır.

kapital_8march_717px.jpg