noscript

Əlaqə

Order design

Sunbul.az üçün loqotip və korporativ üslub

“Sünbül” mağazalar şəbəkəsi ölkəmizin fərqli bölgələrində fermerlərimizi yüksək keyfiyyətli toxumlar və bitkilərə qulluq vasitələri ilə təmin edir. 

Bizim vəzifəmiz şirkət üçün bir logo və korporativ şəxsiyyət yaratmaq idi.

Logo üçün sünbülü stilizə etdik. Yaşıl və sarı rənglərin birləşməsi isə təbiətin simvoludur.

1sunbul_1.jpeg
2sunbul_1.jpeg
10sunbul-case_ver3.jpeg
3sunbul-case_ver3.jpeg
6sunbul.jpeg
5sunbul-case_ver3.jpeg
6sunbul-case_ver3.jpeg
7sunbul-case_ver3.jpeg
8sunbul-case_ver3.jpeg
9sunbul-case_ver3.jpeg