noscript

Əlaqə

Order design

R.I.S.K. şirkəti üçün "Dünyanı dəyişən insanlar" təqvimi

R.I.S.K. şirkəti 2011-ci ilin təqviminin yaradılması üçün bizə müraciət etdi.

Biz  "Dünyanı dəyişən insanlar" konsepsiyasını təqdim edərək dünya və Azərbaycan tarixində iz qoymuş, onun elminə, incəsənətinə və mədəniyyətinə təsir göstərmiş insanları əks etdirən bir təqvim hazırladıq.

1ar.jpg


2ar.jpg


5ar.jpg


7ar.jpg


9ar.jpg


11ar.jpg


13ar.jpg


15ar.jpg


17ar.jpg


19ar.jpg


21ar.jpg


23ar.jpg


25ar.jpg


27ar.jpg