noscript

Əlaqə

Order design

R.I.S.K. şirkəti üçün broşür

"Think Forward" konsepsiyası çərçivəsində R.I.S.K. şirkətinin başlıca həll yollarını və konsepsiyanın əsas məqsədini əks etdirən bir broşür hazırladıq. Şirkətin və biznesinin gələcəyi haqqında öz fikirlərini bildirən mütəxəssislərin müsahibəsi və şirkətin qərarları bröşürün əsas hissəsini təşkil edir.

Broşür şirkətin həyata keçirəcəyi planları təsvir edir və R.I.S.K. şirkətini gələcək barədə düşünən bir qurum olaraq qələmə verir.

717x774_think_forward_book1.jpg


717x774_think_forward_book2.jpg


717x774_think_forward_book3.jpg


717x774_think_forward_book4.jpg


717x774_think_forward_book5.jpg


717x774_think_forward_book6.jpg


717x774_think_forward_book7.jpg


717x774_think_forward_book8.jpg


717x774_think_forward_book9.jpg


717x774_think_forward_book10.jpg


717x774_think_forward_book12.jpg


717x774_think_forward_book11.jpg


717x774_think_forward_book13.jpg