noscript

Əlaqə

Order design

R.I.S.K. şirkəti üçün təqvim

"Think Forward" konseptinə uyğun olaraq biz həm də insanların gələcək enerji, texnologiya, gündəlik həyatları ilə bağlı düşüncələrini əks etdirən təqvim hazırladıq. Təqvimin hər səhifəsində gələcəklə bağlı bir sual yerləşdirilmişdir. Şəkillər vasitəsilə ən geniş yayılmış cavablar əks olunmuşdur. Biz post-it vərəqələri və qələmlər yerləşdirərək insanlara öz fikirlərini yazıb təqvimə əlavə etmək imkanı da yaratdıq.

717x774_think_forward_book1.jpg


717x774_think_forward_book2.jpg


717x774_think_forward_book3.jpg


717x774_think_forward_book4.jpg


717x774_think_forward_book5.jpg


717x774_think_forward_book6.jpg


717x774_think_forward_book7.jpg


717x774_think_forward_book8.jpg


717x774_think_forward_book9.jpg


717x774_think_forward_book10.jpg


717x774_think_forward_book11.jpg