noscript

Əlaqə

Order design

UNICEF Azərbaycanın 20 İlliyinə həsr olunmuş tədbir

UNİCEF Azərbaycan ofisi bizdən 20 illik fəaliyyətləri ilə əlaqədar keçirdikləri tədbirin tərtibatını hazırlamağımızı xahiş etdi.

Biz bu tədbirin 20 il ərzində ölkəmizdə görülən işlərə həsr olunduğunu nəzərə alaraq “Thank You” adlı konsept hazırladıq.

Uşaq və yeniyetmə gənclər şəklində sluetlər hazırlayaraq tədbir zalında yerləşdirdik. Hər bir siluetin üzərində həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat və bunun qarşılığındakı təşəkkür sanki bu uşaqların və gənclərin dilindən ifadə olunurdu.

unicef-event1_717.jpg


unicef-event2_717.jpg


unicef-event4_717.jpg


unicef-event5_717.jpg