noscript

Əlaqə

Order design

Oyat məni - Oyatma məni

Təyyarələrdə yuxuda olduğunuz üçün bəzən nahar yeməyini qaçırırsınız və ya Sizi yuxudan oyadıb yemək təklif edirlər. Bunun üçün göz sarğısında nahar zamanı sizi oyadıb-oyatmamalı olduğu qeyd olunan yazılar var. Göz sarğısının lazımı tərəfini seçin və rahat yuxuya gedin.

Təyyarələrdə uzun müddətli səyahətlər zamanı çoxumuz yorğunlumuz çıxartmaq üçün yuxuya gedirik. Lakin reys ərzində yemək verildiyi zaman bəzən Siz istəməsəniz belə stüardessa sizi oyadır, yemək təklif edir və ya Siz yemək istədiyiniz zaman sizi oyatmır. Bu problemin həlli istifadə olunan ikitərəfli göz sarğısındadır. Sarğının bir üzündə yemək zamanı oyadılmalı, digər tərəfində isə yemək zamanı Sizi oyatmamalı olduqlarını bildirən yazılar var. Beləliklə stüardessalar Sizi nahar edib-etməyəcəyinizi bilib sizi oyada və ya narahat etməyə bilər. 

1eye-mask.jpg


2eye-mask.jpg


3eye-mask.jpg