noscript

Əlaqə

Order design

Azercosmos şirkəti üçün Yeni İl açıqcası 2016

Tərəfdaş şirkətləri təbrik etmək üçün açıqcanın hazırlanmasını Azercosmos bizə həvalə etdi.

Bizim məqsədimiz Azercosmos şirkətinin firma elementlərindən istifadə edərək Yeni il açıqcası hazırlamaq idi.

1card-case.jpg


14brand-case.jpg


4card-case.jpg